Contributie lidmaatschap

De contributie bedragen per jaar zijn:

Lidmaatschap2024
Hoofdlid (volwassen) € 306
Gereduceerd tarief
(gezinslid, jeugd)
€ 214
gezin (3 of meer personen) € 736
 
Entreegeld (eenmalig bij aanvang lidmaatschap)
Volwassenen € 50
Jeugd € 35
 
Proeflidmaatschap
Volwassenen  € 55
Jeugd  € 40

Bij de contributie is inbegrepen de verplichte bijdrage voor de K.N.R.B. en NOC/N.S.F.

Om de kosten voor de vereniging beperkt te houden verzoeken we u d.m.v. het aanmeldingsformulier akkoord te gaan met automatische incasso van de contributie. U krijgt vóórafgaand aan de inning (meestal eind maart) altijd een aankondiging van de afboeking in de vorm van een informatie-mail. Het lidmaatschap voor nieuwe leden gaat per 1e van de maand in; de contributie is naar rato van de maand waarin men lid wordt. Als begindatum geldt de datum waarop men begonnen is met roeien.

Het lidmaatschap is opzegbaar per kalenderjaar.

Privéboten

Het liggeld voor privéboten is per jaar €130,- (in 2023)