ARV de Grift

Vereniging

De Apeldoornse Roeivereniging de Grift is in januari 2007 opgericht. De leden van het eerste uur hadden reeds in mei van dat jaar een loods met een 10-tal boten georganiseerd. Dat was toen in een tijdelijke loods op het terrein van Kanaal Zuid 54 (tot eind 2011).

Inmiddels is het aantal leden gegroeid tot ruim 100 en hebben wij ook het aantal boten uitgebreid.

De Grift heeft nu een 'noodloods' in de vorm van een viertal containers die naast het BMX terrein (Kanaal Zuid 118, ten zuiden van de Marchantstraat) staan. Van hieruit is het mogelijk het kanaal tot de sluis in Dieren te bevaren. Het betreft hier circa 19 km aan roeiwater. De vloot bestaat uit ruim 20 boten. Wij zijn al een tijdje (sinds 2007) bezig om met de Gemeente samen een geschikte locatie voor de roeivereniging te vinden. Begin 2021 heeft de Gemeente het Noordelijke deel van het BMX met een uitbreiding richting Marchantstraat aangewezen. De bouwplannen voor onze nieuwbouw vorderen langzaam maar gestaag: het bestemmingsplan is gewijzigd, het terrein is bouwrijp gemaakt. We verwachten medio 2023 te kunnen beginnen met bouwen.

Binnen de roeivereniging zijn er leden te vinden die recreatief roeien af en toe een toertocht roeien en leden die nationale wedstrijden of marathons roeien. Er wordt geroeid in ploegverband, individueel of op een inloopuur. De roeisport kan beoefend worden vanaf 12 jaar tot in de 80. Ook binnen De Grift zijn er mensen van diverse leeftijden te vinden. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB).

De Grift beschikt over boten van het type skiff (éénpersoons), twee of vier. Deze kennen zowel een uitvoering voor beginners als voor geoefende roeiers. Bij de meeste boten wordt gebruikt gemaakt van 2 riemen per persoon (scull). Een enkele boot is uitgerust als boord-boot (één riem per persoon).

De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Voor het goed reilen en zeilen zijn er naast een bestuur diverse commissies in het leven geroepen (bv. PR-commissie, Roeicommissie). Elk lid is welkom om hierin zitting te nemen.

De roeivereniging organiseert diverse activiteiten om het roeien te stimuleren en te verbeteren, alsook voor de gezelligheid. Hierbij valt te denken aan conditietraining in de winter, skiff-instructie, clubkampioenschappen en soms een borrel. In de maanden maart en augustus vindt er jaarlijks een Open Dag plaats.

Het aantal leden, boten en roeiplaatsen is te vinden met de menu optie De Grift informatie.

Meer informatie over de vereniging is te vinden via de menu-opties aan de linker kant.

Bank rekening NL98 RABO 01308.43.725 t.n.v. Apeldoornse Roeivereniging `De Grift`

Hieronder kunt u de Gedragsregels (pdf) downloaden.

Het Google maps kaartje kun je hieronder openen.


Apeldoornse Roeivereniging de Grift

 

Volgende Verenigings activiteiten

Geen evenementen